Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 listopada 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XII  sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 29 listopada 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XII sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia - jako pkt 7f (10:53)

 

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Adam Łącki, Maciej Awiżeń

 

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:54)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Adam Łącki, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (druk nr XII/1). (11:28)

 

Wyniki imienne:

ZA(26):

Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XII/2) (11:30)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  XII/3) (11:31)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości (druk nr XII/4), (11:33)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2023 i rok 2024 (druk nr XII/5) (11:35)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Józef Kołt, Jacek Hecht, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Borysław Zatoka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu Kłodzkiego na rok 2024 (11:37)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Robert Duma, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (11:39)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Maciej Awiżeń

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu