Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku IV przetargu dla nieruchomości położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, ozn.geodez. jako działka nr 108/1

GN.6840.1.12.2016.GN3.                                                                  Kłodzko, dn. 06  grudnia 2023 r.  

 

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU  IV PRZETARGU

 

 

  1. Data przetargu: 28 listopada 2023 r.    
  2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna,  pokój nr 1.1.
  3. Rodzaj przetargu:  IV przetarg ustny nieograniczony.
  4. Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona  w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, ozn. geodez. jako działka nr 108/1 (AM – 3) obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha .Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku   V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.

      5.   Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 1

      6.   Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0

      7.   Cena wywoławcza: 160 150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt zł 00/100).

      8.    Najwyższa cena uzyskana w przetargu: 161 760,00 zł  (słownie:  sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł).

      9.   Nabywca nieruchomości są  małżonkowie: Pani  Agnieszka Leśnik i Pan Remigiusz Leśnik na zasadach wspólności majątkowej    małżeńskiej.

 

 

 

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1  ul. Wyspiańskiego 2K  na okres 7 dni.