Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 grudnia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 28.12.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024
  1. a. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu Kłodzkiego
  2. b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
  3. c. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024
  4. d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok
  5. e. opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024
  6. f. dyskusja
  7. g. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIII/1),
  8. h. podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024 (druk nr XIII/2)
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XIII/3),
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIII/4),
  3. c. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (druk nr XIII/5),
  4. d. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr XIII/6)
  5. e. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2024- 2026 (druk nr XII/7)
  6. f. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr XIII/8),
  7. g. zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr XIII/9),
  8. h. zmiany uchwały nr VI/40/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu kłodzkiego (druk nr XIII/10)
  9. i. zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XII/83/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2023 i rok 2024 (druk nr XIII/11)
  10. j. zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr XIII/12)
  11. k. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024 (druk nr XIII/13)
  12. l. zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr XIII/14)
  13. m. zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr XIII/15)
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami.
 7. 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.