Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 grudnia 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XIII  sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 grudnia  2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XIII sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Kłodzkiego i Zarządu Powiatu Kłodzkiego- jako pkt 3 (10:13)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Robert Duma, Mariusz Borcz, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Kłodzkiego i Zarządu Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIII/1) (10:24)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:47)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIII/2), (11:44)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Anita Piszko

PRZECIW(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024 (druk nr XIII/3) (11:45)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Robert Duma, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran

PRZECIW(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XIII/4), (11:46)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIII/5), (11:47)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Robert Duma, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (druk nr XIII/6), (11:51)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr XIII/7) (11:52)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Robert Duma, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2024- 2026 (druk nr XIII/8) (11:53)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Robert Duma, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr XIII/9), (11:55)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Adam Łącki, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr XIII/10), (11:56)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu kłodzkiego (druk nr XIII/11) (11:57)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tadeusz Zieliński, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XII/83/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2023 i rok 2024 (druk nr XIII/12) (11:58)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr XIII/13) (11:59)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024 (druk nr XIII/14) (12:01)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr XIII/15) (12:03)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr XIII/16) (12:04)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu