Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2024 rok

Rejestr zarządzeń - 2024 rok

DOCXRejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2024 rok.docx (23,17KB)
 

 

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2024 rok

47) PDFZarządzenie Nr 47/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe (295,58KB)

46) PDFZarządzenie Nr 46/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w referacie do spraw wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku (1,06MB)

45) PDFZarządzenie Nr 45/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. planowania i rozwoju w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (1,17MB)

44) PDFZarządzenie Nr 44/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2024 r. (552,55KB)

43) PDFZarządzenie Nr 43/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (1 003,24KB)

42) PDFZarządzenie Nr 42/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. planowania i rozwoju w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (1 001,59KB)

41) PDFZarządzenie Nr 41/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (1 003,09KB)

40) PDFZarządzenie Nr 40/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (535,52KB)

39) PDFZarządzenie Nr 39/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku dotyczących projektu „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (782,95KB)

38) PDFZarządzenie Nr 38/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie dotyczących projektu „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (782,33KB)

37) PDFZarządzenie Nr 37/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (784,69KB)

36) PDFZarządzenie Nr 36/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie dotyczących projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (785,73KB)

35) PDFZarządzenie Nr 35/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku dotyczących projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (785,30KB)

34) PDFZarządzenie Nr 34/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie dotyczących projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (786,64KB)

33) PDFZarządzenie Nr 33/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku dotyczących projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (786,62KB)

32) PDFZarządzenie Nr 32/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku dotyczących projektu „2 Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowanego zgodnie z Umową o udzielenie dotacji, zawartą z Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskim Korpusem Solidarności (764,89KB)

31) PDFZarządzenie Nr 31/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku dotyczących projektu „Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowanego zgodnie z Umową o udzielenie dotacji, zawartą z Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskim Korpusem Solidarności (762,84KB)

30) PDFZarządzenie Nr 30/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (340,50KB)

29) PDFZarządzenie Nr 29/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowych ćwiczeń obronnych pn. "Kłodzko 2024" (306,43KB)

28) PDFZarządzenie Nr 28/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Starosty Kłodzkiego (296,92KB)

27) Zarządzenie Nr 27/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób do stałego dyżuru

26) PDFZarządzenie Nr 26/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (496,29KB)

25) PDFZarządzenie Nr 25/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2023 (433,72KB)

24) PDFZarządzenie Nr 24/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego (291,77KB)

23) PDFZarządzenie Nr 23/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2023-2026 (458,20KB)

22) PDFZarządzenie Nr 22/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok 2023 (3,08MB)

21) PDFZarządzenie Nr 21/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na lata 2024- 2026” (646,60KB)

20) PDFZarządzenie Nr 20/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2024 (683,88KB)

19) PDFZarządzenie Nr 19/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie planu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na 2024 rok (170,88KB) Plan zarządzania ryzykiem stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

18) PDFZarządzenie Nr 18/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (505,56KB)

17) PDFZarządzenie Nr 17/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania powiatowego zespołu informatycznego do spraw obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłodzku (305,08KB)

16) PDFZarządzenie Nr 16/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę przy obsłudze monitora ekranowego (504,91KB)

15) PDFZarządzenie Nr 15/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach XX Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” (296,17KB)

14) PDFZarządzenie Nr 14/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (482,94KB)

13) PDFZarządzenie Nr 13/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. dochodów geodezyjnych i windykacji należności w Wydziale Finansowo-Budżetowym (1,02MB)

12) PDFZarządzenie Nr 12/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. zgłoszeń i sprawozdawczości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (1,19MB)

11) PDFZarządzenie Nr 11/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (287,25KB)

10) PDFZarządzenie Nr 10/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (448,35KB)

9) PDFZarządzenie Nr 9/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Starostwa Powiatowego w Kłodzku na 2024 rok (164,93KB) Plan działalności stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

8) PDFZarządzenie Nr 8/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub na jego zlecenie w 2024 r. (196,86KB)

7) PDFZarządzenie Nr 7/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2024 r. (307,58KB)

6) PDFZarządzenie Nr 6/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 stycznia 2024 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (466,60KB)

5) PDFZarządzenie Nr 5/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (767,51KB)

4) PDFZarządzenie Nr 4/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. planowania budżetu powiatu, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek organizacyjnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym (302,35KB)

3) PDFZarządzenie Nr 3/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2024 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego (387,42KB)

2) PDFZarządzenie Nr 2/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (468,06KB)

1) PDFZarządzenie Nr 1/2024 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. planowania budżetu powiatu, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek organizacyjnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym (1,01MB)