Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 stycznia 2024 roku

Termin: 31.01.2024, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2023
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego,
  4. d. ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówka oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
  5. e. podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka,
  6. f. przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022.
 6. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych przeprowadzonych podczas I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Kłodzkiego
  1. a. zgłaszanie kandydatów
  2. b. prezentacja kandydatów
  3. c. przeprowadzenie głosowania tajnego
  4. d. stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Starosty Kłodzkiego
  5. e. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Kłodzkiego
  1. a. zgłoszenie kandydatury przez Starostę Kłodzkiego
  2. b. prezentacja kandydata
  3. c. przeprowadzenie głosowania tajnego
  4. d. stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Kłodzkiego
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego
  1. a. zgłoszenie kandydatury przez Starostę Kłodzkiego
  2. b. prezentacja kandydata
  3. c. przeprowadzenie głosowania tajnego
  4. d. stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nieetatowych członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego
  1. a. zgłoszenie kandydatur przez Starostę Kłodzkiego
  2. b. prezentacja kandydatów
  3. c. przeprowadzenie głosowań tajnych
  4. d. stwierdzenie podjęcia uchwał w sprawie wyboru nieetatowych członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego
 11. 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego i Zarządu Powiatu Kłodzkiego za 2023 rok.
 12. 12. Interpelacje i pytania radnych.
 13. 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. 14. Sprawy różne.
 15. 15. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.