Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 lutego 2024 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 28.02.2024, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Otwarcie sesji.
 3. 2. Ustalenie porządku obrad.
 4. 3. Działalność Euroregionu Glacensis.
 5. 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 6. 5. Informacja za 2023 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 7. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr II/1),
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr II/2),
  3. c. przekazania Gminie Szczytna zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D przy ulicy Sienkiewicza w Szczytnej (druk nr II/3)
  4. d. zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku poprzez zmianę siedziby (druk nr II/4),
  5. e. wskazania kandydata Rady Powiatu Kłodzkiego do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (druk nr II/5).
 8. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. 8. Interpelacje i pytania radnych.
 10. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. 10. Sprawy różne.
 12. 11. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.