Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja RPK w dniu 31 stycznia 2024 rok

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

I  sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 stycznia 2024 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:05)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Jacek Hecht, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr I/1), (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk – Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  I/2), (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/3) (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Robert Duma, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówka oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/4) (10:11)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Robert Duma, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka (druk nr I/5) (10:12)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022 (druk nr I/6) (10:44)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Robert Duma, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego (druk nr I/8) (12:04)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(6):

Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Mariusz Borcz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Głosowanie w sprawie  wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad I sesji o wprowadzenie w pkt 11- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, z podpunktami a,b,c,d (14:18)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Józef Kołt,Anita Piszko, Tomasz Nowicki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz

 

Głosowanie w sprawie:

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad I sesji poprzez wprowadzenie w pkt 12- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach: ppk a- zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego, w ppkt b- zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, ppkt c- zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego, ppkt d- wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). (15:21)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Adam Łącki, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego, (15:27)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Józef Kołt, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, (15:28)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego (15:29)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:30)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu