Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II sesja RPK w dniu 28 lutego 2024 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 lutego 2024 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:49)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Robert Duma, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr II/1), (10:51)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr II/2), (10:53)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Robert Duma, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Szczytna zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D przy ulicy Sienkiewicza w Szczytnej (druk nr II/3) (10:54)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku poprzez zmianę siedziby (druk nr II/4), (10:55)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata Rady Powiatu Kłodzkiego do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (druk nr II/5). (10:57)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Anita Piszko, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

Sporządziła:  Angelika Szmigiel

        Biuro Rady Powiatu