Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja RPK w dniu 12 kwietnia 2024 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 12 kwietnia 2024 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

     W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 11 kwietnia 2024 roku, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Kłodzku w dniu 15 kwietnia 2024 roku o wygaśnięciu mandatu radnego, p. Tomasza Nowickiego -  oddanego głosu nie wlicza się przy głosowaniach.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:04)

 

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2023 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1). (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt. 

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 za rok 2023 (druk nr III/2). (10:10)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Ewelina Ptak, Robert Duma, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Józef Kołt, Piotr Marchewka.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2023 rok (druk nr III/3). (10:13)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2023 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 (druk nr III/4). (10:14)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, , Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2023 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr III/5). (10:16)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Tadeusz Zieliński, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Robert Duma, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr III/6), (10:19)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Grzegorz Kuzak, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Adam Łącki, , Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Józef Kołt.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/7), (10:20)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk,

  Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr III/8), (10:23)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku (druk nr III/9) (10:24)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński,Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Michał Cisakowski, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka,Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr III/10), (10:26)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Jarosław Przybył, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr III/11). (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Robert Duma, Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych w zakresie rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPOiZO w związku z pozbawieniem możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w celu wyrażenia sprzeciwu takim zmianom (11:02)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Tomasz Nowicki (głos nie uwzględniany przy głosowaniu), Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Marek Mazurkiewicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

 Sporządziła:  

 Angelika Szmigiel

 Biuro Rady