Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja RPK w dniu 24 kwietnia 2024 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 24 kwietnia 2024 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (druk nr III/6), (10:35)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/7), (10:36)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Paweł Szafran, Adam Łącki, Anita Piszko, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- -Pedagogicznego w Kłodzku poprzez zmiany jej siedziby (druk nr IV/3) (10:37)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Robert Duma, Anita Piszko, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Gminy Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek- Zdrój (druk nr IV/4) (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk – Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

 

Sporządziła:  

 Diana Zając

 Biuro Rady