Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja (pierwsza sesja VII kadencji) RPK w dniu 6 maja 2024 roku- I część

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego (pierwsza sesja VII kadencji) w dniu 6 maja 2024 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Głosowanie nad ustaleniem składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych podczas V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (pierwszej sesji VII kadencji) w składzie: Mariusz Borcz, Marcin Gruszka, Jolanta Walkiewicz (11:05)

 

Wyniki imienne:

ZA(26):

Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Robert Duma, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Czesław Kręcichwost, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Jung, Beata Październiak, Maria Górniak, Mariusz Borcz, Marcin Gruszka, Marek Mazurkiewicz, Dariusz Kłonowski, Krzysztof Rusinek, Zbigniew Piotrowicz, Adam Łącki, Stanisław Bartczak, Jerzy Dec

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Jaworska

 

Głosowanie w sprawie:

Uzupełnienie porządku obrad V sesji w dniu 6 maja 2024 roku o pkt przedstawione przez Przewodniczącego Rady Powiatu- 7- 16. (13:10)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Stanisław Bartczak, Ewelina Ptak, Zbigniew Piotrowicz, Beata Październiak, Mariusz Borcz, Jerzy Dec, Marcin Gruszka, Jarosław Przybył, Paweł Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Maria Górniak, Dariusz Kłonowski, Anita Piszko, Czesław Kręcichwost

PRZECIW(1):

Adam Łącki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krzysztof Rusinek, Grzegorz Jung

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Jaworska

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego (14:24)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Marcin Gruszka, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Anita Piszko, Dariusz Kłonowski, Zbigniew Piotrowicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Czesław Kręcichwost

PRZECIW(1):

Paweł Mazurkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(9):

Beata Październiak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Grzegorz Jung, Maria Górniak, Adam Łącki, Krzysztof Rusinek, Jerzy Dec, Stanisław Bartczak

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Jaworska

 

 

  Sporządziła:  

 Angelika Szmigiel

 Biuro Rady