Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja (pierwsza sesja VII kadencji) RPK w dniu 20 maja 2024 roku- II część

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego (pierwsza sesja VII kadencji) w dniu 20 maja 2024 roku cz. II

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkty: -  podjęcie uchwał w sprawach- h) zmian w budżecie Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok, i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego, j) wskazania kandydata Rady Powiatu do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz o pkt- sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami. (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Beata Październiak, Maria Górniak, Grzegorz Jung, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Dariusz Kłonowski, Jarosław Przybył, Paweł Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marcin Gruszka, Czesław Kręcichwost, Jerzy Dec, Adam Łącki, Dorota Jaworska, Anita Piszko, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Paweł Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Stanisław Bartczak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Jung, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Jerzy Dec, Dariusz Kłonowski, Marcin Gruszka, Maria Górniak, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Krzysztof Rusinek, Beata Październiak, Dorota Jaworska, Czesław Kręcichwost, Jarosław Przybył, Anita Piszko,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (10:11)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Ryszard Niebieszczański, Paweł Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Beata Październiak, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Jung, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krzysztof Rusinek, Maria Górniak, Marcin Gruszka, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Stanisław Bartczak, Piotr Marchewka, Robert Duma, Dariusz Kłonowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Jerzy Dec, Dorota Jaworska, Czesław Kręcichwost, Anita Piszko,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (10:12)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Mariusz Borcz, Paweł Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Jerzy Dec, Piotr Marchewka, Grzegorz Jung, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Beata Październiak, Stanisław Bartczak, Zbigniew Łopusiewicz, Marcin Gruszka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Dariusz Kłonowski, Czesław Kręcichwost, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Robert Duma, Dorota Jaworska, Krzysztof Rusinek, Michał Cisakowski, Anita Piszko.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Maria Górniak

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji (10:14)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Paweł Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Jerzy Dec, Grzegorz Jung, Stanisław Bartczak, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Maria Górniak, Robert Duma, Dariusz Kłonowski, Ryszard Niebieszczański, Czesław Kręcichwost, Małgorzata Kanecka, Beata Październiak, Krzysztof Rusinek, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marcin Gruszka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Dorota Jaworska, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych (10:16)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Paweł Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Krzysztof Rusinek, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Jerzy Dec, Piotr Marchewka, Stanisław Bartczak, Maria Górniak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Beata Październiak, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Marcin Gruszka, Grzegorz Jung, Czesław Kręcichwost, Robert Duma, Dorota Jaworska, Mariusz Borcz, Dariusz Kłonowski, Adam Łącki, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej (10:18)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Paweł Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Jung, Beata Październiak, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Jerzy Dec, Czesław Kręcichwost, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Maria Górniak, Adam Łącki, Marcin Gruszka, Mariusz Borcz, Robert Duma, Dariusz Kłonowski, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Dorota Jaworska, Anita Piszko,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska (10:20)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Mazurkiewicz, Jerzy Dec, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Beata Październiak, Grzegorz Jung, Stanisław Bartczak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Maria Górniak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Czesław Kręcichwost, Marcin Gruszka, Adam Łącki, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Krzysztof Rusinek, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Dorota Jaworska, Dariusz Kłonowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

 Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (10:23)

Wyniki imienne:

Kandydat- Jarosław Przybył(19):

Paweł Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Marcin Gruszka, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Dariusz Kłonowski, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Czesław Kręcichwost, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Maria Górniak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Dorota Jaworska, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko,

Kandydat- Stanisław Bartczak(7):

Beata Październiak, Stanisław Bartczak, Mariusz Borcz, Grzegorz Jung, Jerzy Dec, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krzysztof Rusinek

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, (10:26)

Wyniki imienne:

Kandydat 1- Anita Piszko(16):

Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Marcin Gruszka, Dorota Jaworska, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Czesław Kręcichwost, Dariusz Kłonowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Robert Duma

Kandydat 2- Agnieszka Mandryk- Kryniecka(9):

Paweł Mazurkiewicz, Beata Październiak, Grzegorz Jung, Stanisław Bartczak, Maria Górniak, Krzysztof Rusinek, Mariusz Borcz, Jerzy Dec, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Anita Piszko

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, (10:29)

Wyniki imienne:

Kandydat 1- Czesław Kręcichwost(18):

Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Paweł Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Marcin Gruszka, Robert Duma, Michał Cisakowski, Dorota Jaworska, Dariusz Kłonowski, Jarosław Przybył, Czesław Kręcichwost, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Anita Piszko,

Kandydat 2- Grzegorz Jung(8):

Beata Październiak, Jerzy Dec, Stanisław Bartczak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Jung, Mariusz Borcz, Krzysztof Rusinek, Maria Górniak

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, (10:31)

Wyniki imienne:

Kandydat 1- Jolanta Walkiewicz(18):

Paweł Mazurkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Marcin Gruszka, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Dorota Jaworska, Czesław Kręcichwost, Adam Łącki, Dariusz Kłonowski, Jarosław Przybył, Anita Piszko.

Kandydat 2- Jerzy Dec(8):

Mariusz Borcz, Beata Październiak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jerzy Dec, Grzegorz Jung, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek, Maria Górniak

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, (10:33)

Wyniki imienne:

Kandydat 1- Maria Górniak(9):

Mariusz Borcz, Grzegorz Jung, Beata Październiak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jerzy Dec, Maria Górniak, Paweł Mazurkiewicz, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek

Kandydat 2- Dorota Jaworska(17):

Jolanta Walkiewicz, Marcin Gruszka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Czesław Kręcichwost, Jarosław Przybył, Dariusz Kłonowski, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Dorota Jaworska, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko,

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej, (10:36)

Wyniki imienne:

Kandydat 1- Marek Mazurkiewicz(17):

Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Marcin Gruszka, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Dorota Jaworska, Dariusz Kłonowski, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Czesław Kręcichwost, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Anita Piszko.

Kandydat 2- Beata Październiak(9):

Paweł Mazurkiewicz, Beata Październiak, Grzegorz Jung, Maria Górniak, Jerzy Dec, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

 Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska. (10:39)

Wyniki imienne:

Kandydat 1- Krzysztof Rusinek(8):

Grzegorz Jung, Jerzy Dec, Beata Październiak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek, Maria Górniak

Kandydat 2- Ryszard Niebieszczański(18):

Paweł Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Marcin Gruszka, Michał Cisakowski, Robert Duma, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Dariusz Kłonowski, Ryszard Niebieszczański, Dorota Jaworska, Czesław Kręcichwost, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Anita Piszko.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (11:11)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Ryszard Niebieszczański, Paweł Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Marcin Gruszka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Dariusz Kłonowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Dorota Jaworska, Czesław Kręcichwost, Anita Piszko.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(8):

Mariusz Borcz, Jerzy Dec, Grzegorz Jung, Krzysztof Rusinek, Stanisław Bartczak, Beata Październiak, Maria Górniak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (11:13)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Ryszard Niebieszczański, Paweł Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Robert Duma, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Marcin Gruszka, Dorota Jaworska, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Czesław Kręcichwost, Dariusz Kłonowski, Anita Piszko,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(8):

Jerzy Dec, Krzysztof Rusinek, Grzegorz Jung, Beata Październiak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Stanisław Bartczak, Maria Górniak, Mariusz Borcz,

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata Rady Powiatu Kłodzkiego do składu komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły (11:15)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Paweł Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Marcin Gruszka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Dorota Jaworska, Adam Łącki, Czesław Kręcichwost, Marek Mazurkiewicz, Dariusz Kłonowski, Anita Piszko.

PRZECIW(1):

Maria Górniak

WSTRZYMUJĘ SIĘ(7):

Beata Październiak, Grzegorz Jung, Stanisław Bartczak, Krzysztof Rusinek, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Jerzy Dec

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Zbigniew Piotrowicz

 

 

  Sporządziła:  

 Angelika Szmigiel

 Biuro Rady