Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty opisu usług - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

DOCGN-1 Rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc (191,00KB)

DOCGN-2 Rozpatrywanie wniosków o sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.doc (191,00KB)

DOCXGN-3 Rozpatrywanie wniosku o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.doc.docx (162,66KB)
DOCGN-4 Rozpatrywanie wniosków o zwrot działki na której znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności działka siedliskowa.doc.doc (192,50KB)

DOCGN-5 Rozpatrywanie wniosków o zwrot działki dożywotniego użytkowania.doc.doc (195,00KB)

DOCGN-6 Rozpatrywanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.doc (192,00KB)
DOCGN-7 Rozpatrywanie wniosków o sprzedaż nieruchomości lub jej części na poprawę zagospod. warunków nieruchom. przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkow. wiecz. osobie. która zamierza tę nier. nabyć.doc (193,50KB)