Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Powiatu Kłodzkiego - informacje ogólne

Tryb pracy Rady i jej organizację wewnętrzną określa Ustawa o samorządzie powiatowym oraz Statut Powiatu Kłodzkiego.

Rada Powiatu Kłodzkiego jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Kłodzkiego. W jej skład wchodzą radni w liczbie dwudziestu siedmiu. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Radny powiatu przed objęciem mandatu składa ślubowanie zgodnie z rotą ustaloną w art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym na zasadach określonych przez radę powiatu, radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zasady i wysokość przyznawanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kłodzkiego określa uchwała nr XII/101/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

 

Biuro Rady Powiatu (BR)

 

Dane adresowe: 57- 300 Kłodzko, ul. Okrzei 1, pokój nr 303

tel.  +48  74 / 865 75 31

e-mail:

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Pracownicy:

Kierownik Biura Rady Powiatu - Marta Paprocka

Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu- Diana Zając - w zastępstwie Ilona Martenson

Stażysta- Angelika Szmigiel