Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny: 

 1. Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę
 2. Rejestr aktów wewnętrznych Starosty (zarządzeń)
 3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Starosty
 4. Rejestr umów cywilnprawnych i porozumień zawieranych przez powiat/starostwo
 5. Rejestr Uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego
 6. Rejestr aktów prawa miejscowego
 7. Rejestr wniosków komisji Rady Powiatu Kłodzkiego
 8. Rejestr interpelacji Rady Powiatu Kłodzkiego
 9. Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu Kłodzkiego

Rejestry prowadzone przez Biuro ds. Obsługi Prawnej:

 1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 2. Rejestr wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 3. Rejestr decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej
 4. Rejestr decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej
 5. Rejestr decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ewidencje prowadzone przez Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury:

 1. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 2. Ewidencja UKS
 3. Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Rejestry prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 1. Rejestr wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 2. Rejestr publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 3. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rejestry prowadzone przez Geologa Powiatowego:

 1. Rejestr Koncesji Geologicznych
 2. Rejestr Obszarów Górniczych
 3. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:

 1. Ewidencja gruntów i budynków
 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości
 3. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 4. Ewidencja materiałów
 5. Rejestr zgłoszeń
 6. Rejestr wniosków

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

 1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 2. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 3. Ewidencja przedsiębiorców krajowego transportu drogowego

 

 

Informacja o zasobie:

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Kłodzku posiada w swoich zbiorach zasób złożony, który obejmuje:

 1. Dokumentację własną – aktową
 2. Dokumentację odziedziczoną
 3. Dokumentację zdeponowaną – obcą

Ad. 1 Dokumentacja własna – aktowa

Na dokumentację własną wytworzoną przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego składają się akta obejmujące materiały archiwalne kat. A i dokumentację niearchiwalną kat. B. Ponadto w archiwum znajduje się dokumentacja formalno-prawna, osobowa i płacowa zlikwidowanych jednostek organizacyjnych powiatu, tj.:

nazwa jednostki

rodzaj dokumentacji i zakres roczny

Starostwo Powiatowe

cały zakres działalności, od roku 1999 do nadal

Zespół Szkół Specjalnych w Polanicy-Zdrój, ul. Kościelna 2

 • Akta osobowe (1945-2008)
 • Listy płac (1996-1999, 2002-IV.2004)
 • Księga uczniów – Szkoła Podstawowa Specjalna (1961-2008)
 • Księga uczniów – Gimnazjum (1999-2007)

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Kłodzku

 • Akta osobowe (do 2003)
 • Deklaracje ZUS (1996-2003)
 • Listy płac (1996-2002)
 • Kartoteki zarobkowe (1989-2003)
 • Dokumentacja formalno-prawna (1994-2003)

Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Kardiologicznym „Leśny Ludek” w Polanicy-Zdrój

 • Akta osobowe (1974-2004)
 • Listy płac (1996-2004)
 • Kartoteki wynagrodzeń (1971-2004)
 • Dokumentacja formalno-prawna (1984-2004)

Zespół Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Kletnie

 • Akta osobowe (1976-2008)
 • Listy płac (2000-2008)
 • Kartoteki wynagrodzeń (2006-2007)
 • Dokumentacja formalno-prawna (1987-2007)

Szkoła Podstawowa „Marzanka” w Kudowie-Zdrój

 • Akta osobowe (do 2000)
 • Listy płac – kopie (1989-2000)
 • Dokumentacja formalno-prawna (1975-2000)

 

Ad. 2 Dokumentacja odziedziczona

nazwa jednostki

rodzaj dokumentacji i zakres roczny

Prezydium Rady Narodowej w Kłodzku

 • Pozwolenia na budowę (1972-1975 – 3 pozwolenia na budowę pawilonu przy ul. Zawiszy Czarnego)

Urząd Powiatowy w Kłodzku

 • Plan realizacyjny budowy (1974-1975 – 2 plany: dla ul. Zycha i dla rejonu ul. K. Miarki-Podgórnej)

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdrój

 • Pozwolenia na budowę (1976-1992 – 4 pozwolenia)

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie

 • Pozwolenia na budowę (1995-1996 – 3 pozwolenia)

Urząd Miejski w Kłodzku

 • Pozwolenia na budowę (1974-1990 – 983 pozwolenia)

Urząd Miejski w Nowej Rudzie

 • Pozwolenia na budowę (1983-1992 – 25 pozwoleń)

Urząd Miejski w Polanicy-Zdrój

 • Pozwolenia na budowę (1974-1998 – 3 pozwolenia)

Urząd Gminy w Nowej Rudzie

 • Pozwolenia na budowę (1977-1993 – 3 pozwolenia)

Urząd Gminy w Kłodzku

 • Pozwolenia na budowę (1977-1990 – 181 pozwoleń)

Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu

 • Pozwolenia na budowę (1975-1990 – 320 pozwoleń)

Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

 • Pozwolenia na budowę (1975-1999 – 734 pozwolenia)

Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim

 • Pozwolenia na budowę (1990-1998 – 87 pozwoleń)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu

 • Pozwolenia na budowę (1978-1998 – 184 pozwolenia)

Urząd Rejonowy w Kłodzku

 • Akta osobowe (1990-1998)
 • Listy płac (1990-1998)
 • Kartoteki wynagrodzeń (1990-1998
 • Karty zasiłkowe (1990-1998)
 • Uznanie za obywatela polskiego (1992-1998)
 • Zmiana imion i nazwisk (1990-1998)
 • Pozwolenia na budowę (1990-1999 – w podziale na gminy)

Urząd Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej

 • Akta osobowe (1990-1998)
 • Listy płac (1990-1998)
 • Kartoteki wynagrodzeń (1990-1998)
 • Listy płatnicze do ZUS (1990-1998)
 • Pozwolenia na budowę (1990-1998 – w podziale na gminy)

 

Ad. 3 Dokumentacja zdeponowana - obca

nazwa jednostki

rodzaj dokumentacji i zakres roczny

Policealne Studium Finansów w Nowej Rudzie

 • Akt założycielski (…) (1995-1996)
 • Księga uczniów (1994-1999)
 • Dokumentacja egzaminów (1996-1999)
 • Arkusze ocen (1995-1999)

Regionalne Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Dusznikach-Zdrój

 • Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej (2004-2005)
 • Protokoły z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (2004-2007)
 • Umowy dot. działalności spółki (2004-2005)
 • Dokumentacja formalno-prawna Centrum (2004-2008)
 • Bilanse (2004-2007)