Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i druki - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

PDFWniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9.pdf (264,70KB)
PDFWniosek o przeniesienie zgłoszenia PB-11.pdf (280,77KB)
PDFWniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego PB-6.pdf (179,82KB)
PDFWniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3.pdf (141,99KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14.PDF (290,24KB)
PDFZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2.PDF (257,52KB)
PDFZgłoszenie rozbiórki PB-4.PDF (268,87KB)
PDFZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18.PDF (279,01KB)
PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5.pdf (230,55KB)
PDFWniosek o pozwolenie na budowę PB-1.pdf (126,21KB)
PDFWniosek o zarejestrowanie dziennika budowy.pdf (171,41KB)
PDFNOWY Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.pdf (266,90KB)
PDFWniosek o udostępnienie akt.pdf (488,09KB)
PDFZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a.PDF (262,76KB)
PDFOświadczenie Inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 Pb.pdf (89,55KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Wydz. ZPAiB.pdf (112,16KB)
PDFWniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8.PDF (285,13KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7.PDF (316,58KB)

Link do druków w formie edytowalnej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien

Link do oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym (portal e-budownictwo):

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#