Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lobbing

Lobbing - informacje ogólne

W SPRAWIE SPOSOBU POSTęPOWANIA PRACOWNIKóW STAROSTWA POWIATOWEGO W KłODZKU WOBEC DZIAłAń PODEJMOWANYCH PRZEZ PODMIOTY WYKONUJąCE ZAWODOWą DZIAłALNOść LOBBINGOWZarządzenie Nr 8/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (9,65MB)
 

 

Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kłodzkiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFLobbing - informacja za 2020 rok (106,21KB)

PDFLobbing - informacja za 2021 rok (112,18KB)

DOCXLobbing - informacja za 2022 rok (17,71KB)

DOCXLobbing - informacja za 2023 rok (17,72KB)