Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zakres spraw oraz wykaz rzeczy znalezionych
 

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1.

Biuro czynne jest w dni robocze, w godzinach 800 – 1500, pok. 201.

Przedmiotem działalności Biura jest:

 1. przyjmowanie rzeczy znalezionych na terenie powiatu kłodzkiego,
 2. przechowywanie rzeczy znalezionych,
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
 4. udzielanie informacji o przechowywanych rzeczach znalezionych,
 5. prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych.

Do magazynu Biura przyjmuje się rzeczy znalezione, w tym pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości naukowej lub artystycznej, dowody tożsamości i inne dokumenty. Wyroby z metali szlachetnych, biżuterię, środki płatnicze oraz papiery wartościowe przechowuje bank obsługujący Starostwo.

Wszystkie rzeczy przechowywane w Biurze rejestruje się w wykazie rzeczy znalezionych.

Rzeczy znalezione przechowuje się do czasu:

 1.  odbioru przez właściciela,
 2. odbioru przez znalazcę, jeżeli rzecz z mocy prawa stała się jego własnością,
 3. sprzedaży zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny przyjętych przedmiotów.

Biuro odmawia przyjęcia:

 1. rzeczy nie posiadających żadnej wartości, lub których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 2. rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
 3. rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe,
 4. znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego,
 5. rzeczy, których posiadanie wymaga zezwolenia organów państwowych, a w szczególności broń, amunicję oraz materiały wybuchowe.

Akty prawne regulujące sprawy prowadzone przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku:

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.