Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń i kart parkingowych

 

Z dniem 6 sierpnia 2023 r. zmienią się przepisy dotyczące przedłużania orzeczeń  i kart parkingowych,. Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) informujemy :

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem : 09 MARCA 2020 r.- 31 GRUDNIA 2020 r. - zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
  2. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 01 STYCZNIA 2021 r. – 31 GRUDNIA 2021 r. - zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
  3. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/ upływa pomiędzy dniem: 01 STYCZNIA 2022 r. – 05 SIERPNIA 2023 r. - zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
  4. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych powyżej, zachowują ważność na okres wydłużonej ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
  5. Karty parkingowe dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r.


Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 09 GRUDNIA 2019 r. – 08 MARCA 2020 r. - zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj. 09.12.2019 r.- 08.03.2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Ustawa weszła w życie z dniem 20 maja 2023 r., jednak zapisy dotyczące wydłużenia ważności orzeczeń i kart parkingowych, wejdą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.

Do dnia 5 sierpnia 2023 r., obowiązują zapisy art. 15 h.

 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołany został przez Starostę Powiatu Kłodzkiego i obejmuje zasięgiem swego działania powiat kłodzki.

Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k - budynek nr 4, II piętro.

Biuro obsługi klienta - pok. 2.20.

 

Informacja telefoniczna: 74 865 76 06, 74 865 76 08

 

Pracownicy zespołu:

 

Edyta Helińska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Gacoń - Sekretarz

Magdalena Capaja - pracownik socjalny - stanowisko ds. administracyjnych

Karolina Biel - stanowisko ds. obsługi klienta

Katarzyna Kazanowska - doradca zawodowy - stanowisko ds. administracyjnych

Agata Laburda - pracownik socjalny - stanowisko ds. administracyjnych

Ewelina Błaszczak - pracownik interwencyjny I stopnia

 

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku.