Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                                                   Kłodzko,13 stycznia 2021 roku
ORG.BR.0012.1.2021.BR1

Radni,
Członkowie
Komisji Rewizyjnej


Informuję, iż zwołuję w dniu 18 stycznia 2021 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

1.Ustalenie porządku obrad komisji.
2.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
3.Sprawy różne:
a) ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
b) przyjęcie protokołu nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia   2020 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).


                   Z poważaniem

                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                            Grzegorz Kuzak