Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                                                  Kłodzko, 14 stycznia 2021 roku
ORG.BR.0012.2.2021.BR1


Radni,
Członkowie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informuję, iż zwołuję w dniu 20 stycznia 2021 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza i przygotowanie dla rady stanowiska odnośnie sposobu załatwienia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku, dotyczącej szczepień na COVID-19.  
2.Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku.
3.Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opiniiwraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku (data wpływu do Rady Powiatu- 7 stycznia 2021 roku) na Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.
4.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.       
5.Sprawy różne:
a) przyjęcie protokołu nr 5/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 września 2020 roku.


Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

    Z poważaniem

       Przewodnicząca Komisji

Anita Piszko